Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottava biojalostamo, Lappeenranta

Hankkeen kuvaus

Gasum Oy, Helsingin Energia ja Metsä Fibre Oy suunnittelevat biojalostamon rakentamista Lappeenrantaan Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan alueelle. Biojalostamo tuottaisi uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettua puupohjaista biokaasua, joka siirrettäisiin Gasumin kaasuverkostossa käyttökohteisiin, muun muassa Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitokselle. Hankkeessa ovat mukana kaikki arvoketjun toimijat raaka-aineen hankinnasta kaasun loppukäyttäjään saakka. YVA-lain mukaisina hankkeesta vastaavina tässä hankkeessa toimivat Gasum Oy, Helsingin Energia ja Metsä Fibre Oy. Gasum Oy on maakaasun maahantuontiin, tukkumyyntiin ja siirtotoimintaan sekä maa- ja biokaasupohjaisten energiaratkaisujen tuottamiseen Suomessa keskittynyt yritys. Helsingin Energia on energiayritys, joka tuottaa ja myy sähköenergiaa, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä. Metsä Fibre Oy tuottaa havu- ja lehtipuusellua paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille sekä kehittää aktiivisesti puubiomassaan perustuvaa uutta liiketoimintaa. Puupohjainen biokaasuhanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa..

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan polttoaineteholtaan 200 MW:n biojalostamon vaikutuksia. Nollavaihtoehtona arvioidaan tilannetta, jossa biojalostamoa ei rakenneta.

Joutsenon biokaasulaitos, arviointiohjelma (pdf) saapunut  25.2.2013

Joutsenon biokaasulaitos Kuulutus arviointiohjelma
Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla 7.3.-30.4.2013

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika oli 30.4.2013 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Arviointiohjelma on nähtävillä:

  • Lappeenrannan kaupungissa kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1 
  • Maakuntakirjaston opintosalissa Valtakatu 47
  • Joutsenon kirjastossa Keskuskatu 2
  • Kaakkois-Suomen ELYssä, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola

Yleisötilaisuus
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 13.3.2013 klo 18.00 - 20.30 Metsä Fibre Oy:n Joutsenon tehtaalla, Haukilahdentie 27.

Joutsenon biokaasulaitos, lausunto arviointiohjelma (22.5.2013 pdf) 

Joutsenon biokaasulaitos arviointiselostus (pdf, 4892 kt) saapunut 8.8.2013

Joutsenon biokaasulaitos Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 115 kt)   
Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla 19.8.–18.10.2013

Arviointiselostus on nähtävillä:

  • Lappeenrannan kaupungissa kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
  • Maakuntakirjaston opintosalissa, Valtakatu 47
  • Joutsenon kirjastossa, Keskuskatu 2
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22 (1. krs. neuvonta), Kouvola 

Yleisötilaisuus arviointiselostuksesta oli maanantaina 9.9.2013 klo 18.00–20.30 Metsä Fibre Oy:n Joutsenon tehtaalla, Haukilahdentie 27.

Joutsenon biojalostamo, lausunto arviointiselostuksesta 29.11.2013 (pdf 66 kt)

 

Julkaistu 25.2.2013 klo 8.00, päivitetty 1.7.2019 klo 7.52