Jouppilankeitaan turvetuotantohanke, Karvia ja Parkano

Jouppilankeidas sijaitsee pääosin Karvian kunnassa. Pieni osa kaakkoiskulmasta sijaitsee Parkanon kaupungin alueella. Hankealue muodostuu yhdestä yhtenäisestä alueesta, jonka pinta-ala on 236,6 ha. Hankealueen länsipuolella on Jouppilankylä ja eteläpuolella seututie 274 (Karvia – Parkano). Mustalammi sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä hankealueen reunasta länteen. Linnuntietä lounaaseen noin 4,5 km etäisyydellä sijaitsee Suomijärvi. Hankealueelta on matkaa Karvian keskustaan linnuntietä noin 9 km ja Parkanon keskustaan noin 20 km. Hankealue sijaitsee Karvianjoen vesistöalueella (36) Suomijoen valuma-alueen (36.08) Huhtaluoman valuma-alueella (36.086).

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot:

VE0: hanketta ei toteuteta; alueen nykytila säilyy ennallaan
VE1: hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella (236,6 ha), vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus
VE2: hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella (236,6 ha), vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen kemikalointi

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/jouppilankeitaanturvetuotantoYVA
Julkaistu 20.1.2016 klo 16.34, päivitetty 13.9.2017 klo 14.02

Aihealue: