Jervois Finland Oy, kobolttijalostamo, Kokkola

Hankkeen kuvaus

Jervois Finland Oy suunnittelee uuden kobolttijalostamon rakentamista Kokkolan suurteollisuusalueelle noin 2,5 km Kokkolan keskustasta länteen. Alueella on voimassa T/Kem asemakaava.

Tehtaan päätuotteena ovat sekä kobolttisulfaattiliuos että kobolttisulfaattikiteet. Lisäksi voidaan valmistaa muita koboltti- ja nikkelituotteita. Laitoksella muodostuvat jätteet ovat pääosin rautasakkaa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvää vesienkäsittelysakkaa. Sakat käsitellään ja toimitetaan asianmukaisille kaatopaikoille. Tehtaan hydrometallurgisen prosessin eri vaiheissa syntyvät jätevedet kerätään ja käsitellään ja puhdistettu vesi johdetaan purkuputken kautta mereen. Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa sekä nollavaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta. Ympäristön nykytila ei muutu.
  • VE1: Uusi kobolttilaitos rakennetaan. Koboltin vuosituotantomäärä on 10 000 tonnia. Laitokselle rakennetaan jätevesikäsittely-yksiköt ja purkuputki mereen KIP-eteläisen hulevesialtaan purkupisteen yhteyteen.
  • VE2: Hanke toteutetaan muuten kuten vaihtoehdossa VE1, mutta käsiteltyjen prosessijätevesien purkupiste mereen sijaitsee noin 700 m ulkomerelle päin KIP-eteläisen altaan ulkoreunasta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on luettavissa 8.2.-9.3.2023:

  • Kokkolan kaupungintalolla, Virkakuja 5 (PL 43), 67100 Kokkola

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 22.2.2023 klo 18.00­-20.00 Ykspihlajan toimitalolla, Satamakatu 40, Kokkola. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 9.3.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola (viitteeksi EPOELY/210/2023).

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 11.4.2023 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

Julkaistu 31.1.2023 klo 11.42, päivitetty 14.2.2023 klo 14.51