Jeppo Biogas Ab:n Jepuan biokaasulaitoksen toiminnan laajentaminen Jepualla, Uusikaarlepyy

Hankkeen kuvaus

Jeppo Biogas Ab on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) mukaisen arviointiohjelman Jepuan biokaasulaitoksen toiminnan laajentaminen.

Laitos suunniteltiin vastaanottaman 90 000 tonnia biokaasun raaka-ainetta vuodessa, ja laajennustarpeen syynä onkin biokaasun kysynnän kasvaminen. Toiminnasta syntyvä mädätysjäännös hyödynnetään lannoitteena.

Ympäristöluvan mukaista suuremman määrän hyödyntäminen energiantuotannossa edellyttää YVA–menettelyä ja tarkastettua lupahakemusta aluehallintovirastolle. Samalla suunnitellaan otettavan käyttöön uutta teknologia. Yhden mädätysreaktorin toiminta muutetaan toimimaan termofiilisellä lämpötila-alueella, minkä lisäksi rakennetaan mahdollisesti 1-2 uutta mädätysreaktoria ja kaksi uutta varastosäiliötä. Lisäksi laitosalueelle rakennetaan biometaanin nesteytyslaitteisto. Tarkoitus on aloittaa myös rejektiveden käsittely.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kapasiteetin suhteen kahta vaihtoehtoa:

  • VE 0: Laitoksen raaka-ainemääriä ei nosteta. Laitos jatkaa toimintaansa nykyisellä raaka-ainemäärällä 90 000 t/v. Suunnitelmissa on aloittaa rejektiveden käsittely.
  • VE 1: Laitoksen raaka-ainemääriä nostetaan 40 000 t/a (kokonaisuutena 130 000 t/v), yksi reaktori muutetaan toimivaksi termofiilisellä lämpötila-alueella ja laitokselle rakennetaan mahdollisesti yksi uusi mädätysreaktori ja varastosäiliö. Laitokselle rakennetaan myös biometaanin nesteytyslaitteisto. Suunnitelmissa on lisäksi aloittaa rejektiveden käsittely.
  • VE 2: Laitoksen raaka-ainemääriä nostetaan 60 000 t/a (kokonaisuutena 150 000 t/v), yksi reaktori muutetaan toimivaksi termofiilisellä lämpötila-alueella ja laitokselle rakennetaan mahdollisesti enintään kaksi uutta mädätysreaktoria ja varastosäiliötä. Laitokselle rakennetaan myös biometaanin nesteytyslaitteisto. Suunnitelmissa on aloittaa lisäksi rejektiveden käsittely.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 10.8.2016 klo 9.22, päivitetty 11.9.2019 klo 11.20