Iso Pihlajasuon tuulivoimahanke, Yli-Ii (Oulu)

Hankkeen kuvaus

Pahkakosken Energia Oy suunnittelee Oulun kaupungin Yli-Iin Iso Pihlajasuon alueelle enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee 14 kilometriä Yli-Iin keskustasta kaakkoon ja 41 kilometriä Oulun keskustasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Pahkakosken tuulivoimapuiston sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suunnitelma, on nähtävillä kuulemista varten 17.5. - 16.6.2022 seuraavissa paikoissa:

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään verkkolähetyksenä tiistaina 31.5.2022 klo 18-20.

Ennen tapahtumaa:

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Tilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä. Linkki aukeaa noin 10 min ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen YVA:n vastuuhenkilölle Leila Väyryselle sähköpostiosoitteeseen, leila.vayrynen(at)fcg.fi

Mielipiteen esittäminen

HUOM! Kuulemisaikaa on jatkettu 1.8.2022 saakka (aiemmin 16.6.2022).

Arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Oulun kaupungille 1.8.2022 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI. Muistutuksen otsikoksi: Muistutus OUKA/4651/10.02.02/2021.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Oulun kaupunki toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä tällä verkkosivulla.

 

Julkaistu 4.4.2022 klo 11.20, päivitetty 17.8.2022 klo 15.40