Isoneva II:n tuulivoimahanke, Siikajoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hanke

Hankkeessa suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista Siikajoen Isonevalle. Isonevan tuulivoimapuiston laajennusalue (Isoneva II) sijaitsee Isoneva I tuulivoimapuiston länsipuolella noin 8 km Siikajoen kylästä kaakkoon Siikajoen lounaispuolella sekä vähäiseltä osin Isoneva I tuulivoimapuiston lounaispuolella Hummastinjärven kaakkoispuolella. Hankealue rajautuu kokonaisuudessaan Isoneva I tuulivoimapuistoon.
 

Vaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Alueelle toteutetaan 6 voimalaa (noin 3 MW, napakorkeus 135-145 m, roottorin halkaisija 125-135 m, kokonaiskorkeus max. 210m).
Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto sekä sähkönsiirto tulivoimaloilta Isoneva I:n sähköasemalle toteutetaan maakaapelein.

Julkaistu 19.1.2015 klo 16.15, päivitetty 28.10.2016 klo 13.09