Hulevesitulvariskien alustava arviointi

ajankohtaista

Hulevesitulvariskien hallintaan liittyvän UrbanStormWaterRisk-hankkeen loppuseminaari järjestetään tiistaina 15.10.2019 klo 12.30 - 16.30 Unioninkadun Juhlahuoneistojen Juhlasalissa Helsingissä (Unioninkatu 33, Helsinki). Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy hankkeen verkkosivuilta. Tervetuloa!
Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä(TASAPELI) -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Ks. tiedote.

Kuntien arvioitava hulevesitulvien riski

Rankkasade voi yllättää missä vain. Vahinkoa sateesta aiheutuu taajama-alueilla, jos viemärit tukkeutuvat ja talot kastuvat. Näin kävi esimerkiksi Porissa 12.8.2007, jolloin raju rankkasade kasteli yli tuhat kiinteistöä, katkaisi liikenteen useissa keskustan alikuluissa ja hätäkeskuksen linjat tukkeutuivat vesivahingoista kärsivien ihmisten puheluista. Muualla EU:n alueella rankkasateista on aiheutunut paikoin paljon huomattavampiakin vahinkoja.

Porin keskusta tulvi rankkasateen jäljiltä 12.8.2007 © Porin kaupunki

Ilmastonmuutoksen myötä kasvaviin tulvaongelmiin pyritään etsimään ratkaisuja. Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) edellyttää kuntia tekemään hulevesitulvista aiheutuvien tulvariskien alustavan arvioinnin. Ensimmäisen kerran arviointi tuli tehdä vuonna 2011. Tehdyt arviot tulee tarkastaa 22.12.2018 mennessä. Kunnan vastuulla on lain mukaan hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tekeminen sekä mahdollisten merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeäminen. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, yhteiskunnan kannalta tärkeille toiminnoille, taloudelliselle toiminnalle, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle.

Jos kunnan alueella sijaitsee hulevesitulvan merkittävä tulvariskialue, sen on laadittava nimetylle alueelle tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tämä arviointiprosessi toistuu kuuden vuoden välein, jotta hulevesitulvariskien hallinnassa hyödynnettäisiin tuoreinta saatavilla olevaa tietoa ja hallinta olisi mahdollsimman tehokasta.

Kunnan tehtävinä on:

  • Laatia hulevesitulvariskien alustava arviointi aiemmin tehtyjen arviointien pohjalta
  • Nimetä mahdolliset alustavan arvioinnin perusteella tunnistetut merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta ettei kunnan alueella ole näitä merkittäviä alueita
  • Asettaa päätösehdotus julkisesti nähtäville ja tiedotettava asiasta.  Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa.
  • Toimittaa päätös ja tarvittavat tiedot oman alueen ELY-keskukseen 22.12.2018 mennessä.

Mikäli kunta nimeää merkittäviä hulevesitulvariskialueita, kunnan tulee:

  • Tehdä nimetyille alueille hulevesitulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä.
  • Laatia nimetyille alueille hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä.
     

Tämä prosessi toistuu kuuden vuoden välein.

 

Kuntaliiton kirje ja muistio hulevesitulvariskien alustavasta arvioinnista 30.1.2018

Alustavat hulevesitulvakartat (julkaistu 2.3.2018)

SYKE on kehittänyt tulvariskien arvioinnin helpottamiseksi ns. alustavan hulevesitulvakartan, joka on tuotettu pintavaluntamallilla kaikille Suomen taajama- ja asemakaavoitetulle alueille, joilta oli saatavilla kesällä 2017 Maanmittauslaitoksen KM2-korkeusmallia (kartta tuotantoalueista, pdf 3 MB).

Linkki rekisteröitymiseen alustavan hulevesitulvakartan käyttäjäksi on lähetetty kuntien sähköpostiosoitteisiin 2.3.2018, ELY-keskuksien hulevesitulvariskien hallinnan yhdyshenkilöille 5.3.2018 sekä pelastuslaitoksien kumppanuusverkon jäsenille 12.6.2018 (muistutukset 25.6.2018, 15.10.2018 ja 14.12.2018). Käyttäjäksi on rekisteröitynyt syksyn 2019 alkuun mennessä noin 210 kuntaa ja 19 pelastuslaitosta.

Rekisteröityneelle kunnalle lähetetään käyttäjätunnuksien lisäksi linkki 1. suunnittelukierroksen hulevesitulvariskikyselyn vastauksiin. Kuntien toivotaan päivittävän vastaukset muuttuneiden tietojen osalta hulevesien hallinnan seurantaa ja kehittämistä varten.

Opastuksena kuntien työlle valmistui Aalto-yliopistossa keväällä 2018 diplomityö hulevesitulvariskien alustavasta arvioinnista ja alustavista hulevesitulvakartoista.

Koulutus hulevesitulvariskien hallinnasta kunnille 6.10.2017

Yleistä hulevesistä ja niiden hallinnasta

1. suunnittelukierroksen (v. 2011) hulevesitulvariskien arviointimateriaaleja

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) laadittiin vuonna 2010 kysely kunnille hulevesitulvista. Kyselyn yhteenveto löytyy alla olevasta linkistä. Yksittäinen kunta voi pyytää omat vastauksensa osoitteesta palvelu@ymparisto.fi [palvelu=hulevesitulvat]

Muita mahdollisia hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelua tukevia materiaaleja

 

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia (pdf, 300 kt)

Hulevesisanasto

Julkaistu 17.10.2017 klo 9.38, päivitetty 7.10.2019 klo 14.41