Fingrid Oyj, 400+110 kilovoltin voimajohtohanke, Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa

Fingrid Oyj suunnittelee 400 ja 110 kilovoltin (kv) voimajohdon rakentamista Huittisten ja Forssan välille. Hanke sijoittuu Huittisten, Loimaan ja Forssan kaupunkien sekä Humppilan ja Jokioisten kuntien alueelle. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 kilometriä. Uudella Huittisten ja Forssan välisellä 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta. Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Samassa yhteydessä uusitaan Kolsin ja Forssan välinen pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut 110 kilovoltin kantaverkon voimajohtoyhteys välillä Huittisten Loimijoki – Forssan sähköasema.

Arviointiohjelma 

Arviointiselostus 


Tämän sivun lyhytosoite:  www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA

Julkaistu 28.8.2019 klo 13.47, päivitetty 19.11.2020 klo 12.01