Pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion alueen sivutuotteiden kompostointilaitos, Honkajoki

Honkajoki Oy aikoo perustaa Honkajoen kunnan Kirkkokallion teollisuusalueelle pilaantuneiden maa-ainesten ja em. teollisuusalueella syntyvien sivutuotteiden kompostointilaitoksen. Hankkeella pyritään parantamaan erityisesti pilaantuneiden maiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Suunnitellussa laitoksessa voitaisiin käsitellä kompostointimenetelmällä noin 20 000 tn/v vaaralliseksi luokiteltavia pilaantuneita maa-aineksia sekä noin 10 000 tn/v muita orgaanisia jakeita, kuten jätevedenpuhdistamolietettä ja eläinperäistä teollisuuden sivutuotetta. Laitoksen kokonaiskäsittelykapasiteetti on 30 000 tn/v. Hankealue sijaitsee noin 2 km kaakkoon Honkajoen keskustaajamasta ja noin 2 km itään Karvianjoesta, Honkajoki Oy:n renderöintilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon väliin jäävällä alueella.
 

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS


Tämän sivun lyhytosoite on:  www.ymparisto.fi/honkajoenkompostointiYVA 

Julkaistu 18.1.2019 klo 15.32, päivitetty 8.1.2021 klo 11.06