Raportointi meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamisesta (HNS-raportointi)

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Meritse irtolastina kuljetettavia vaarallisia tai haitallisia aineita vastaanottavien on raportoitava Suomen ympäristökeskukselle vastaanotetuista lasteista, jos vastaanotettu määrä ylittää kynnysarvon. Tiedot raportoidaan edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä.

Miksi raportoidaan?

Suomi on liittymässä kansainväliseen HNS-yleissopimukseen (Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea). Sopimuksella määrätään vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksissa.

Sopimuksen vahinkovastuun perusperiaate on, että aluksen omistaja on ensisijaisessa vastuussa vahingosta. Aluksen omistajan vastuuta täydentämään perustetaan kansainvälinen HNS-rahasto (HNS Fund), jonka toiminta rahoitetaan sopimusvaltioissa toimivilta vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajilta kerättävillä maksuilla. Raportointi alkaa jo ennen HNS-sopimuksen voimaantuloa, jotta Suomi voi liittyessään sopimukseen toimittaa sopimuksessa edellytetyt tiedot maksuvelvollisuuden alaisesta lastista.

Raportoitavat aineet

Raportointi kattaa seuraavat irtolastina kuljetettavat vaaralliset ja haitalliset aineet:

 • Öljyt, siten kuin määritelty MARPOL-yleissopimuksessa (MARPOL, liite I)
 • Haitalliset nestemäiset aineet (MARPOL, liite II)
 • Muut vaaralliset nesteet (IBC-säännöstö)
 • Nesteytetyt kaasut (IGC-säännöstö)
 • Nestemäiset aineet, joiden leimahduspiste korkeintaan 60 ℃
 • Tietyt kiinteät aineet, jotka on luokiteltu vaarallisiksi (IMSBC-säännöstö)
 • Em. aineiden lastijäämät

Raportoitavat aineet ja niiden HNS-rahaston tilit on helpointa tarkistaa HNS-yleissopimuksen sivuilla olevalla hakutyökalulla (HNS Finder).

Kuka raportoi?

Raportoinnista vastaa lastin vastaanottaja. Lastin vastaanottaja on pääsääntöisesti se, joka on ottanut vastaan suomalaisessa satamassa tai terminaalissa purettavan lastin.

Lastin voi vastaanottaa myös toimeksiantajan edustaja. Jos edustaja on ilmoittanut toimeksiantajansa Suomen ympäristökeskukselle, toimeksiantaja katsotaan lastin vastaanottajaksi. Toimeksiantajan tulee kuulua jonkin HNS-yleissopimuksen sopimusvaltion toimivaltaan.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) osalta raportointivelvollisuus voi olla sillä, jolla on omistusoikeus lastiin välittömästi ennen lastin purkamista. Tämä vaatii erillisen sopimuksen, josta on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle. Vastaanottajalla on kuitenkin tällöinkin raportointivelvollisuus, jos lastin omistaja jättää raportoimatta.

Raportoinnin kynnysarvot

 • Yleistilin kynnysarvo on 17 000 tonnia.
 • Öljytilin pysyvien öljyjen kynnysarvo on 150 000 tonnia.
 • Öljytilin ei-pysyvien öljyjen kynnysarvo on 17 000 tonnia.
 • LNG-tilillä (nesteytetty maakaasu) ei ole kynnysarvoa.
 • LPG-tilin (nestekaasu) kynnysarvo on 17 000 tonnia.

Raporttien toimittaminen

Vastaanotetut määrät raportoidaan HNS-rahaston tileittäin oheisella lomakkeella.

Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää skannattuna osoitteeseen hns(at)syke.fi tai postitse osoitteeseen

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Edustajat voivat ilmoittaa toimeksiantajansa vapaamuotoisesti esim. sähköpostilla.

Lisätietoja

Hannele Nikander, Suomen ympäristökeskus (Syke),
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 8.9.2020 klo 8.15, päivitetty 20.2.2023 klo 11.10