Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Pyhäjärvi

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin Hautakankaan alueelle. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Hankkeessa toteutetaan yhdistettyä YVA- ja kaavamenettelyä (yhteismenettely). Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.
 

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen

Vaihtoehto 1: Hautakankaan alueelle rakennetaan 52 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä.

Vaihtoehto 2: Hautakankaan alueelle rakennetaan 44 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä.

Tuulivoimaloiden sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Valtakunnanverkkoon liittymispiste on todennäköisimmin Haapajärven Pysäysperällä. Sähkönsiirtoreitti ja sen toteutustapa tarkentuvat hankkeen edetessä.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointiselostus

 


 

Julkaistu 3.8.2022 klo 0.00, päivitetty 18.11.2022 klo 10.20