Härkmeren tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee OX2 Wind Finland Oy:n Härkmeren tuulivoimapuistohanketta Härkmeren kylässä Kristiinankaupungissa. Yhtiö suunnittelee enintään 31 tuulivoimalan hanketta. Hankealueen pinta-ala on noin 18,6 km2. Hankealue on suurelta osin metsäinen alue, jossa on myös peltoaukeita. Lähin asutus on noin 1 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös sähkönsiirto, maakaapeleita ja teitä. Osana valmistelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, poikkeavat toisistaan tuulivoimaloiden määrän osalta.

  • Vaihtoehto 1: Suurempi tuulivoimapuisto Vaihtoehdossa 1 rakennetaan 31 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 225 metriä. Kunkin tuulivoimalan teho on 3‒5 MW.
  • Vaihtoehto 2: Pienempi tuulivoimapuisto Vaihtoehdossa 2 rakennetaan 19 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 225 metriä. Kunkin tuulivoimalan teho on 3‒5 MW.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan tien kanssa samaan maastokäytävään sijoitettavilla 36 kV voimajohdoilla noin 7 kilometrin päässä sijaitsevaan kohteeseen. Sinne on suunnitteilla Arkkukallion sähköasema, johon myös Rajamäenkylän tuulipuisto on suunniteltu yhdistettävän. Voimajohdot pyritään toteuttamaan Uttermossantietä seurailevana maakaapelina.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 16.12.2014 klo 11.25, päivitetty 3.8.2022 klo 11.10