Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen voimajohtohanke, Pyhäjoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamista Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle. Fingrid Oyj varautuu vahvistamaan sähkönsiirron kantaverkkoa ydinvoimalaitosta varten. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Pyhäjoelle, Raaheen, Merijärvelle ja Kalajoelle. Kaksi 400 kilovoltin (kV) voimajohtoa tarvitaan ydinvoimalaitokselta Raahen Lumimetsään ja 110 kilovoltin (kV) voimajohtoa ydinvoimalaitokselta Kalajoen Jylkkään. 400 kV voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 51 kilometriä ja 110 kV voimajohtoreitin pituus noin 40 kilometriä. Keskikylän ja Jylkän väliset reittivaihtoehdot ovat suunnilleen samanmittaiset.

Vaihtoehdot

YVA-ohjelmasta saadun palautteen sekä ympäristöllisten tekijöiden vuoksi YVA-ohjelmavaiheen jälkeen voimajohtoreitteihin on tehty tarkistuksia. Hanhikiven niemelle on muodostettu uusi vaihtoehto A1, joka sijoittuu ydinvoimalaitosalueelle vievän uuden tien eli Hankikiventien vierelle, tien eteläpuolelle. Voimajohtoreittiosuus A1 on vaihtoehto johtoreittiosuudelle A. Pyhäjoen Palosaaren alueella arvioitiin lisäksi tekninen alavaihtoehto D1. Talusperällä arvioitiin reittivaihtoehdot FE2 ja J.
Julkaistu 8.9.2015 klo 16.26, päivitetty 31.10.2016 klo 12.24