Alueellista ympäristötietoa - Häme

Seuraavilla sivuilla on Hämettä koskevaa ympäristötietoa:

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Tulviin varautuminen

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Kulutus ja tuotanto

Elinympäristö ja kaavoitus

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot

Ympäristön tila

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos ja energia

Yhdyskuntarakenne

Ilman epäpuhtaudet

Makea vesi ja meri

Luonnon monimuotoisuus

Teemasivut

Julkaistu 4.11.2015 klo 9.46, päivitetty 21.4.2021 klo 8.19
Julkaisija: