Häävi - Härkää sarvista

Häävi-logo

Ajankohtaista

Luonnon monimuotoisuus ei aina säily hoitamatta. Perinnebiotooppien kuten ketojen, niittyjen, hakamaiden ja metsälaidunten lajirunsaus perustuu niiden jatkuvaan käyttöön tai hoitoon. Hoidettu maisema on myös kaunis.

Härkää sarvista (HÄÄVI) oli Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pirkanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kattava hanke, jossa edistettiin laidunnusta luonnon ja maiseman hoitokeinona. Hankkeen tavoitteena oli järjestää hoitoa sellaisille alueille, jotka ovat erityisen arvokkaita luonnon tai maiseman kannalta. Laidunnus on hyvä hoitokeino, sillä se edesauttaa maatalousluonnon ja kulttuurimaiseman monimuotoisuuden säilymistä sekä monipuolistaa karjatilojen toimintaa.

Tavoitteena oli myös saada paikalliset ihmiset mukaan luonnon monimuotoisuuden edistämistyöhön ja lisätä erityistukien hyödyntämistä luonnonhoidossa. Hankkeesta hyötyivät etenkin hankealueen karjatilalliset, yhdistykset ja kyläyhteisöt, mutta myös muut hankealueella asuvat, kulkevat ja matkaavat.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.6.2009–30.9.2012. Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätietoja:

Yleistä hankkeesta sekä toiminta Keski-Suomessa

Hankkeen projektipäällikkönä toiminut Kaisa Raatikainen, p. 044 083 0906, etunimi.sukunimi@jyu.fi

Etelä-Savo

Toiminnanjohtaja, maisemasuunnittelija Leena Lahdenvesi-Korhonen, p. 0400 875 326
Ympäristön- ja luonnonhoidon asiantuntija Saara Ryhänen p. 040 486 8237
Pro Agria Etelä-Savo, etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Pirkanmaa, Laidunpankki

Maisemasuunnittelija Riikka Söyrinki, p. 040 744 7231, etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Pro Agria Etelä-Suomi ja Pirkanmaa

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Suunnittelija Jaana Höglund, p. 0295 027 809
Ylitarkastaja Leena Rinkineva-Kantola p. 040 587 2919
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

EU_maaseuturahasto250pix.gif

 

Julkaistu 2.7.2015 klo 15.04, päivitetty 2.7.2015 klo 15.04