Gasum Oy biokaasulaitoksen laajennus Kouvola

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta ja sen YVA-menettelystä vastaa Gasum Oy, joka on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Gasum Oy omistaa tällä hetkellä 15 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa ja lisäksi ostaa biokaasua kahdelta kumppanuuslaitokselta Suomessa. Kouvolan biokaasulaitos on osa Gasum Oy:n omistamien biokaasulaitosten verkostoa.

Hankkeen kuvaus

Gasum Oy:n Mäkikylän biokaasulaitoksen laajennushankkeella halutaan turvata laitoksen taloudelliset toimintaedellytykset, kehittää ja modernisoida toimintaa, hallita ympäristöpäästöjä tehokkaammin, tehostaa ravinteiden kierrätystä ja lisätä sekä tarvittavaa biohajoavan jätteen laitosmaista käsittelyä että tuotantokapasiteettia biokaasumarkkinoille. Biokaasualan suhteellinen kannattavuus, keskitettyjen toimintojen muodostamat kustannussäästöt sekä yleinen suuntaus kohti suurempia yksikköjä puoltavat hanketta.

Biokaasulaitos vastaanottaa kotitalouksien ja kaupan biojätteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä, puhdistamolietettä sekä rasvakaivolietteitä. Biokaasu jalostetaan ensisijaisesti liikennepolttoaineeksi ja syötetään kaasuverkkoon. Tämän lisäksi energia hyödynnetään sähköksi ja lämmöksi. Mädätysjäännös sekä kuivattu mädätysjäännös hyödynnetään maatalouskäyttöön ja mullan tuotantoon. Tuotannossa syntyvää typpipitoista nestejaetta voidaan toimittaa sellaisenaan tai konsentroituna (VE1-VE2) teollisuudelle typen lähteeksi.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa (VE0–VE3):

  • VE0 Nykyinen toiminta. Biokaasulaitos, jonka käsittelykapasiteetti on 20 000 tn/a.
  • VE1 Toiminnan laajentaminen niin, että käsittelykapasiteetti on 65 000 tn/a.
  • VE2 Toiminnan laajentaminen niin, että käsittelykapasiteetti on 195 000 tn/a.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  (vireille tulo 26.6.2020)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Julkaistu 26.6.2020 klo 0.00, päivitetty 1.3.2021 klo 9.25