FRESHABIT LIFE IP - Pohjanmaan joet

Lapväärtin-Isojoki

Lapväärtin-Isojoella toimenpiteitä ovat:

 • Villamon patoalueen kunnostus,
 • virtavesikunnostukset ja raakkuselvitys,
 • purokunnostukset,
 • talousmetsien luonnonhoitohankkeet ja uusien Metso-kohteiden löytäminen pienvesien ympäristöstä,
 • Lapväärtin-Isojoen monitavoitteinen hoito- ja käyttösuunnitelma laatiminen,
 • Haapajärven veden pinnan luonnollisen tilan palauttaminen,
 • Blomsträsketin lintujärvikunnostuksen suunnittelu ja 
 • luontokoulutoiminta

Lisää aiheesta:

vesisammal

Vesisammaleita Isojoen vesistöalueelta © Kuva:Liisa Maria Rautio

Ähtävänjoki

Ähtävänjoella toimenpiteet liittyvät mm.:

 • raakkujen (jokihelmisimpukoiden) kartoitukseen ja kasvatukseen, 
 • talousmetsien luonnonhoitohankkeeseen sekä
 • Jokisuunlahden lintuvesikunnostukseen.
 • luontokoulutoiminta

Raakku

Ähtävänjoen jokihelmisimpukkakartoitus (2016) © Kuva: Jukka Pakkala

Karvianjoen ja Lapväärtin-Isojoen latva-alueet

Karvianjoen latvojen ja Isojoen yhteisiä hankkeita ovat

 • Oulun yliopiston vetämät purokunnostuksen tutkimushanke ja valuma-alueen hydrologiaan keskittyvä tutkimushanke kunnostetulla pohjavesivaikutteisella suoalueella.
 • suon ennallistamisia Kauhannevan-Pohjankankaan alueella ja Haapakeitaalla.
Haapajärvi ja Haapakeidas
Haapajärvi ja Haapakeidas Isojoen ja Karvianjoen vesistöalueiden rajalla. © Kuva: Kim Klemola

 

Rahoitus ja yhteistyö

Osahankkeen budjetista (yhteensä 1 800 000 euroa) 60 % tulee Euroopan Unionin LIFE-rahastosta ja 40 % valtiolta tai jäsenorganisaatioiden rahoituksesta. Lisäksi mukana on ulkopuolisia rahoittajia kuten Ähtävänjokirahasto.

Osahankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat Etelä-pohjanmaan ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Metsähallituksen luontopalvelut, Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Natur och Miljö. Kansallista FRESHABIT Life IP -projektia koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut.

             

ELY_tunnus
Metsakeskus_logo.gif
Metsähallitus
SLL
LUKE
Syke
OU
Ähtävänjokirahasto
 
YM
MMM
 

 

 

 

Julkaistu 12.8.2016 klo 13.54, päivitetty 20.2.2020 klo 13.56