Finnpulp Oy:n biotuotetehdas (uusi havusellutehdaskokonaisuus), Kuopio

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

 

Hankkeen yleiskuvaus

Finnpulp Oy suunnittelee uuden biotuotetehtaan rakentamista Kuopioon Sorsasalon idän puoleiselle alueelle Siilinjärven kuntarajan läheisyyteen. Tehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineena käytettävän havusellun tuotantoon. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi tehdas tuottaa mäntyöljyä (60 000 tonnia vuodessa) ja tärpättiä (6 000 tonnia vuodessa) sekä yhden terawattitunnin (TWh) sähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. YVA-selostuksessa tarkastellaan uuden tehtaan rakentamista ja käyttöä Sorsasalossa. Hankkeelle esitetyt toteutusvaihtoehdot ovat:

  • Nollavaihtoehto (VE0): Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli biotuotetehdasta ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1a (VE1a): Uusi biotuotetehdas.
  • Vaihtoehto 1b (VE1b): Uusi biotuotetehdas. Osa Savon Sellun toiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan prosesseihin.
  • Vaihtoehto 2a (VE2a): Uusi biotuotetehdas. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.
  • Vaihtoehto 2b (VE2b): Uusi biotuotetehdas. Osa Savon Sellun toiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan prosesseihin. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

Edellä mainittu integrointi tarkoittaa sitä, että Savon Sellun jätevedet johdetaan Finnpulpin jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Savon Sellulla syntyvä kuori ja jäteliemet poltetaan Finnpulpin uusissa kattilalaitoksissa. Toteutusvaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan kahta raaka- ja jäähdytysveden ottopaikkavaihtoehtoa. Jätevesien purkuvesistönä on Kallavesi.

Julkaistu 4.6.2015 klo 9.30, päivitetty 27.2.2019 klo 14.29

Aihealue: