Finnpulp Oy:n biotuotetehdas (uusi havusellutehdaskokonaisuus), Kuopio

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Nähtävilläpito ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostus liitteineen on 7.12.2015 alkaen nähtävillä näiden verkkosivujen lisäksi seuraavissa paikoissa: Virallisissa nähtävilläpitopaikoissa, joita ovat: 1) Kuopion valtuusto-virastotalo (Suokatu 42, Kuopio), 2) Siilinjärven kunnanvirasto (Kasurilantie 1, Siilinjärvi) sekä 3) Pohjois-Savon ELY-keskus (Kallanranta 11, Kuopio). Lisäksi ELY-keskus toimittaa aineistot tutustuttavaksi Vuorelan sivukirjastoon (Rinnepolku 1, Vuorela) ja Kuopion Kaupunginkirjaston lehtisaliin (Maaherrankatu 12, Kuopio). Edellä mainituissa virastoissa ja kirjastoissa aineistoihin voi tutustua niiden aukioloaikoina. Virallisissa nähtävilläpitopaikoissa selostus on nähtävillä arviointimenettelyn päättymiseen saakka, kirjastoissa 5.2.2016 saakka. Mielipiteet ja lausunnot selostuksesta tulee toimittaa kirjallisena 5.2.2016 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi.

Muuta

Hankkeen yleiskuvaus

Finnpulp Oy suunnittelee uuden biotuotetehtaan rakentamista Kuopioon Sorsasalon idän puoleiselle alueelle Siilinjärven kuntarajan läheisyyteen. Tehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineena käytettävän havusellun tuotantoon. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi tehdas tuottaa mäntyöljyä (60 000 tonnia vuodessa) ja tärpättiä (6 000 tonnia vuodessa) sekä yhden terawattitunnin (TWh) sähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. YVA-selostuksessa tarkastellaan uuden tehtaan rakentamista ja käyttöä Sorsasalossa. Hankkeelle esitetyt toteutusvaihtoehdot ovat:

  • Nollavaihtoehto (VE0): Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli biotuotetehdasta ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1a (VE1a): Uusi biotuotetehdas.
  • Vaihtoehto 1b (VE1b): Uusi biotuotetehdas. Osa Savon Sellun toiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan prosesseihin.
  • Vaihtoehto 2a (VE2a): Uusi biotuotetehdas. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.
  • Vaihtoehto 2b (VE2b): Uusi biotuotetehdas. Osa Savon Sellun toiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan prosesseihin. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

Edellä mainittu integrointi tarkoittaa sitä, että Savon Sellun jätevedet johdetaan Finnpulpin jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Savon Sellulla syntyvä kuori ja jäteliemet poltetaan Finnpulpin uusissa kattilalaitoksissa. Toteutusvaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan kahta raaka- ja jäähdytysveden ottopaikkavaihtoehtoa. Jätevesien purkuvesistönä on Kallavesi.

 

Julkaistu 4.6.2015 klo 9.30, päivitetty 17.5.2016 klo 15.43

Aihealue: