Metsä Fibre Oy:n kiviainesten ottohanke, Rauma

Hankkeessa otetaan ja murskataan kalliokiviainesta. Ottotoiminta kestää kokonaisuudessaan enintään 3 vuotta.   

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Vaihtoehto VE1: Kalliokiviaineksen otto ja murskaus.

Alue louhitaan tasoon +6…9 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Kalliota louhitaan noin 600 000 m3ktr, jonka lisäksi alueelta poistetaan noin 120 000 m3 pinta- ja kaivumaita. Osa kiviaineksesta (noin 100 000-200 000 m3ktr) käytetään tehdasalueella myöhemmin rakentamiseen joko louheena tai murskeena. Ottotoiminta kestää kokonaisuudessaan enintään kolme vuotta.

Vaihtoehto VE2: Kalliokiviaineksen otto ja murskaus alueella, jolla on pyritty minimoimaan ympäristövaikutukset asutuksen suuntaan. Alue louhitaan vastaavasti kuin vaihtoehdossa 1 tasoon +6…7 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Kalliota louhitaan noin 800 000 m3ktr. Pintamaiden ja alueella käytettävien murskeiden määrät ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa 1.

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
 

Arviointiohjelma

Arviointiselostus


Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/fibreraumaYVA

Julkaistu 10.5.2017 klo 16.04, päivitetty 4.10.2018 klo 12.47