Hyppää pääsisältöön

Ymparisto.fi-sivusto on uudistunut

Tervetuloa uudistuneelle ymparisto.fi-sivustolle! Tutustu ja anna palautetta.
Kuva
ymparisto.fi:n brändi
© ymparisto.fi

Uudistus pähkinänkuoressa

Uudistuneella ymparisto.fi-sivustolla julkaistaan tietoa, joka auttaa ja kannustaa meitä suomalaisia tekemään ympäristön kannalta kestäviä päätöksiä ja ratkaisuja. Myös palvelun käyttökokemusta ja saavutettavuutta on parannettu.

Sisältörakenne on muuttunut

Palvelun sisältöjä on jäsennetty uudelleen eri ympäristöaiheisiin. Aihekokonaisuuksia ovat Ilmasto muutoksessa; Kestävä kierto- ja biotalous; Luonto, vesistöt ja meri; Rakennettu ympäristö sekä Saasteettomuus ja ympäristöriskit.

Ympäristön tilasta on koostettu katsaus

Suomen ympäristön tilasta on koostettu erillinen katsaus. Tiedot pohjautuvat pääosin ympäristöhallinnon, mutta osin myös muiden tahojen tuottamaan aineistoon. Tilaan liittyvää tietoa löydät myös ympäristöaiheista.

Uutuutena vinkit kestäviin arjen valintoihin

Kestävä arki on uusi, meille kaikille suunnattu osio.  Arjen valinnoilla voit vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan monin tavoin!

Osallistumismahdollisuudet on nostettu esiin

Osallistu ja vaikuta -osion keskeisintä sisältöä on ympäristövaikutusten arviointi. Sieltä löydät mm. YVA-hankkeet, joihin voit vaikuttaa juuri nyt, samoin kuin vireillä olevat ja päättyneet YVA-hankkeet.

Valtion rajat ylittävät ympäristövaikutusten arvioinnit siirretään ym.fi-sivustolta ymparisto.fi:hin kevään aikana. Vuonna 2023 käynnistyneet arvioinnit löytyvät tästä palvelusta.

Vastuut ja velvoitteet on koottu yhteen

Luvat ja velvoitteet -osioon on koottu tietoa niin yrityksiä kuin kansalaisiakin koskevien lupien hakemisesta, rekisteröinneistä ja ilmoitusmenettelyistä.

Sisältöjä on tiivistetty ja siirretty

Sisältöjä on tiivistetty ja sivumäärää vähennetty, erityisesti aiheista, joista on ympäristöhallinnon teemallisia verkkopalveluja. 

Vesitiedosta valtaosan löydät nyt vesi.fi- tai itämeri.fi-palvelusta. Asuminen -osion sisältö on siirretty ympäristöministeriön verkkopalveluun, ym.fi:hin. Lisäksi joitakin yksittäisiä sisältöjä ja teemasivustoja on siirretty ympäristöhallinnon muille verkkosivustoille.

Etusivulla ei jatkossa tarjota hallinnonalan organisaatioiden tiedotteita, uutisia tai julkaisuja, vaan ne löytyvät organisaatioiden omista verkkopalveluista.Ymparisto.fi tarjoaa pysyvää, tutkittua ja luotettavaa tietoa.

Mitä voisimme tehdä paremmin?

Voit antaa palautetta palvelun sisällöistä, käyttöliittymästä ja teknisestä toimivuudesta palautelomakkeella. Kokoamme saamiemme palautteiden huomiot, ja vastaamme tarvittaessa. 

Ympäristövaikutusten arviointihankkeet (YVA) ja Natura 2000 -kohteet on siirretty palveluun automaattisesti, minkä vuoksi sivujen muotoiluissa saattaa olla ongelmia.

Ymparisto.fi:hin sisältöä tuottavat Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, ELY-keskukset, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja aluehallintovirastot. 

Pääyhteistyökumppaneina uudistuksessa ovat olleet Wunder Finland Oy (käyttöliittymä ja tekninen toteutus), Solita (esiselvitys ja konseptointi) ja North Patrol (määrittely ja kilpailutus). Käytettävyys- ja saavutettavuusarvioinnit on tehnyt Eficode.

Lisätietoja

Päivi Tahvanainen, verkkopäätoimittaja, Suomen ympäristökeskus, viestintä ja markkinointi, paivi.tahvanainen@syke.fi

Marika Leed, hankepäällikkö, Suomen ympäristökeskus, digitaaliset palvelut, marika.leed@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö
ELY-keskukset
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Aluehallintovirastot