Hyppää pääsisältöön

Työkaluja ilmansuojeluun ilmasto-ohjelmaa tekevälle

Polttoaineiden poltosta vapautuu päästöjä, joilla on vaikutuksia sekä ilmaston lämpenemiseen että ilmanlaatuun. Lähes kaikki ilmastotoimet parantavat samalla myös ilmanlaatua. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki bensiini- ja dieselautojen käyttöä vähentävät toimet sekä puun pienpolttoa vähentävät ja parantavat toimet. Ilmanlaadun parantuessa ihmisten terveys ja viihtyvyys paranevat, mikä lisää ilmastotoimien yleistä hyväksyttävyyttä ja kannattavuutta. Terveyshaittojen vähentyminen on kansantalouden kannalta suotuista ja pienentää ilmastotoimien kustannuksia.
Kuva
Bussi liikennevaloissa suojatien edessä Lahden keskustassa.
© Teemu Helonheimo

Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty ilmansaasteiden haittakustannuslaskuri (IHKU), jonka avulla voidaan arvioida ilmansaastepäästöjen vähenemisestä seuraavat rahalliset vaikutukset. 

Osa ilmansaasteista lämmittää ja osa viilentää ilmastoa. Keskeiset lyhytaikaiset, ilmastoa lämmittävät ilmansaasteet (short-lived climate pollutants, SLCP) ovat musta hiili (BC), alailmakehän otsoni ja metaani. Lyhytaikaisten päästöjen vähentämistoimet vaikuttavat suhteellisen nopeasti verrattuna toimiin, jotka kohdistuvat ilmakehässä vuosikymmeniä tai jopa vuosisadan viipyviin kasvihuonekaasuihin. 

Kuntien ilmastosuunnitelmien valmistelua tukemaan on kehitetty Suomen ympäristökeskuksessa Kuntien ilmastotoimien vaikutusarviointityökalu (KILTOVA). Työkalulla voidaan muodostaa kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaarioita kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteen sekä erilaisten päästöihin vaikuttavien toimenpiteiden perusteella. Lisäksi työkalulla voidaan tarkastella liikenteeseen liittyvien toimenpiteiden ilmansaastevaikutuksia (pakokaasut sekä katupöly) ja niistä aiheutuvia rahallisia vaikutuksia.

KILTOVA skenaariotyökalu kunnille
Tutustu työkaluun (hiilineutraalisuomi.fi)

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)