Hyppää pääsisältöön

Tietoa ja vinkkejä jokaiselle meistä

Jokainen meistä voi toimia tavalla, joka vähentää syntyvien päästöjen määrää ja parantaa kaupungin ilmanlaatua. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat joukkoliikenteen suosiminen, nastarenkaiden korvaaminen kitkarenkailla ja oikeaoppinen puun pienpoltto.
Kuva
Kävelytien tiemerkintä asfaltissa.
© Pirjo Ferin, Syke

Helsingin kaupunki ja HSY ovat laatineet esitteen ”Hyvän ilman Helsinki – näin parannamme yhdessä ilmanlaatua". Esitteessä on käyty läpi eniten ilmanlaatua heikentävät tekijät ja mitä kaupunki tekee haittojen vähentämiseksi. Lisäksi esitteessä on kerrottu, kuinka voit itse toimia päästöjä vähentävällä tavalla.

Tieliikenne

Vähennä autoilua. Kävele, pyöräile ja käytä joukkoliikennettä. Jos auton omistukselle on tarve, hanki vähäpäästöinen auto. Hankintaan on mahdollista saada tukea. 

Kannusta työnantajaasi ottamaan käyttöön sähköpyörien hankinnan työsuhde-etu! Sähköpyöräily on tavanomaista pyöräilyä kevyempää (”kuin jatkuvaa alamäkeä”) ja sopii näin ollen myös monille, joilla jokin seikka rajoittaa tavanomaista pyöräilyä. 

Taloudellisella ajotavalla voit säästää jopa 5-15 % polttoainekulutuksessa! Taloudellisesta ajotavasta puhutaan yllättävän vähän, jos miettii, kuinka iso säästöpotentiaali on. Ajatella, jos kaikkien suomalaisten ajokilometrit pystyttäisiin ajamaan 15 % pienemmällä kulutuksella ja päästöillä?

Ethän joutokäytä ajoneuvoja tai työkonetta? Joutokäynti lisää ihan turhaan päästöjä. Yli kaksi minuuttia kestävä joutokäynti on lisäksi lainsäädännössä kielletty. Kovilla pakkasilla sallitaan pidempi joutokäynti: moottoria saa pitää käynnissä ennen ajoon lähtemistä enintään neljä minuuttia, jos pakkasta on enemmän kuin 15 celsiusastetta.

Huolehdi auton esilämmityksestä. Esilämmitystä autosta tulee mahdollisimman vähän ilmansaastepäästöjä lähiympäristöön, ja liikenneturvallisuus paranee, kun lasit eivät ole huurteisia. 

Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen ja autoilun vähentäminen ovat terveystekoja oman hyvinvointisi eteen. Aktiivista liikkumista lisäämällä ja moottoriliikennettä vähentämällä saavutettaisiin suuria terveyshyötyjä niin koko maan tasolla kuin myös yksittäisissä kaupungeissa

Helsinki on koonnut kestävän liikkumisen tietopaketin, josta löytyy mm. tietoja arjen sähköautoilun tukemiseen, yhteiskäyttöisistä kulkuvälineistä sekä kaupungin tarjoamista kestävään liikkumiseen kannustavista alennuksista ja muista eduista. 

Puunpoltto

Polta tulisijassasi vain kuivaa ja puhdasta puuta. Älä polta jätteitä. Jätteenpoltto voi vahingoittaa tulisijaa ja hormia, ja siitä aiheutuu isot päästöt. Jätteille on Suomessa hyvät lajittelumahdollisuudet, ja jätteet tulee toimittaa lajitellen asianmukaisiin jätekeräyksiin. Jätteenpoltto tulisijoissa ei ole jätelain mukaista jätteestä huolehtimista asianmukaisesti. Monen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tai jätehuoltomääräyksissä on kielletty jätteen polttaminen.

Tutustu Polta puhtaasti -sivustoon (HSY) – poltapuhtaasti.fi
Opi polttopuun hankinnasta, varastoinnista ja oikeaoppisesta käytöstä.

Vanhat puukiukaat kannattaa uusia – se edistää ympäristöterveyttä ja hillitsee ilmastonmuutosta! Vanha puukiuas on todennäköisesti sellainen, että käytöstä aiheutuu isot pienhiukkas- ja mustahiilipäästöt. Puusaunan vähäpäästöiseen lämmittämiseen tarjotaan vinkkejä muun muassa Motivan, HSY:n sekä Nuohousalan Keskusliiton toimesta. 

Myös vanhojen avotakkojen, varaavien takkojen, leivinuunien jne. uusimista kannattaa harkita. Vuoden 2022 alusta alkaen uusien tulisijojen tuli täyttää energiatehokkuutta ja tulisijojen enimmäispäästöjä koskevan komission asetuksen 2015/1185/EU vaatimukset. Näin ollen uudet tulisijat ovat pääsääntöisesti vähäpäästöisempiä kuin vanhat.

Noudata ohjeita oikeaoppisesta puunpoltosta: mm. sytytä pienillä puilla, sytytä päältä, polta useassa erässä, huolehdi palamisilman saannista ja tutustu tulisijasi käyttöohjeisiin. Ota naapurisi huomioon! Seuraa savun muodostumista ja kulkeutumista ja vältä savuhaittatilanteiden muodostumista.

Rakenna hyvä puuvaja! Hyvä puupaja pitää puut kuivina. Hyvälaatuista puuta polttamalla vähennät päästöjä.

Katupöly

Talvikelien rengasvalinnat vaikuttavat ilmanlaatuun. Tutkitusti tehokas tapa vähentää katupölyä on valita kitkarenkaat nastarenkaiden sijaan

Lehtipuhaltimia ei pitäisi käyttää hiekan siivoukseen, sillä käyttö nostaa pölyn tehokkaasti ilmaan. Lisäksi lehtipuhaltimen käyttö hiekanpoistoon on kielletty monen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Hiekka tulee poistaa esimerkiksi harjaamalla. Poistettavan hiekka tulee olla kosteaa.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö
Tutustu myös
Katupöly (HSY)
Tutustu myös HSY:n sivuilla katupölyn ilmanlaatuvaikutuksiin ja mittaamiseen. (hsy.fi/katupoly)
Lue lisää.