Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Merituulipuisto, Liettuan talousvyöhyke

Liettuan talousvyöhykkeelle suunnitellaan noin 700 MW:n merituulipuistoa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Ulkomaat, Liettua
Vaikuta nyt: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 5.6.2023 saakka.
Aihealue: Tuulivoima

Liettua ilmoitti Suomelle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta vuonna 2021 ja Suomi vastasi osallistuvansa Liettuan talousvyöhykkeelle Itämereen suunniteltavaan noin 700 MW:n merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Alueen kokonaispinta-ala on 137,5 neliökilometriä. Hankealueen pinta-ala on 137,5 neliökilometriä. Hanke koostuu enintään 90 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on noin 20 MW ja korkeus on enintään 350 metriä. 

Suomen ympäristökeskus toimii Espoon sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa 1.1.2023 alkaen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

YVA-selostus

Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Liettuan ympäristöministeriöltä ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat, jotka sisältävät englanninkielisen arviointiselostuksen ja sen suomenkielisen tiivistelmän.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä Liettuan merituulipuiston arviointiselostuksesta.

Kuulemisaineisto 5.5.-5.6.2023

YVA-ohjelma

Ympäristöministeriö vastaanotti Liettuan ympäristöministeriöltä ilmoituksen hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistymisestä ja arviointiohjelman tiivistelmän suomeksi. 

Alueen kokonaispinta-ala on 137,5 km2. Tuulivoimaloiden yksikkötehot olisivat noin 8-16 MW (tai ≥ 20 MW) ja korkeus 140-300 metriä tai yli. Voimaloiden lukumääräksi arvioidaan noin 87-43 kappaletta, riippuen voimalan kapasiteetista ja mallista. 

Liettuan aluevesillä esiintyy säännöllisesti runsaasti Länsi-Palearktikan muuttolintuja, joista osa pesii myös Suomessa. Hanke rajautuu Natura 2000-alueeseen, joka on tärkeä linnuston muuton aikaisena ruokailu- ja levähdyspaikkana sekä talvehtimisalueena (mm. pilkkasiipi, alli ja ruokki). 

Suomen vastaus Liettualle ja Suomessa annettu palaute

Suomi ilmoitti osallistuvansa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. 

Kuulemisaineisto 28.1.-21.2.2022

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Hankkeesta vastaava: Liettuan energiaministeriö, Jevgenija Jankevič, puh. +370 602 47 359, jevgenija.jankevic@enmin.lt 
Yhteysviranomainen: Espoon sopimuksen soveltaminen: Suomen ympäristökeskus, ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi

Liettuan YVA-menettely: Liettuan ympäristöministeriö, Beata Vilimaite Šilobritienė, puh. +370 6458 9487, beata.silobritiene@am.lt
Diaarinumero: SYKE/2023/708

Julkaisija