Hyppää pääsisältöön

Ilmatar Energia Oy:n Konikallion tuulivoimahanke, Ikaalinen ja Hämeenkyrö

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee Konikallion tuulipuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueille.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Hämeenkyrö, Ikaalinen
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee Konikallion tuulipuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueille. Hankealue sijaitsee noin 10 km Ikaalisten keskustasta lounaaseen ja noin 12 km Hämeenkyrön keskustaajamasta luoteeseen. Hankealueen pinta-ala on noin 14 km2. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja hankealueelle rakennetaan sähköasema. Ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan uudella, noin 14–15 km pituisella 110 kV voimajohdolla. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Ikaalisten ja Sastamalan kaupunkien alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa.
VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa.
VE A sähkönsiirto: 14 km pitkä 110 kV voimajohto hankealueelta koilliseen, Caruna Oy:n hallinnoimaan 110 kV johtoväliin Parkano-Teiharju.
VE B sähkönsiirto: 15,4 km pitkä 110 kV voimajohto hankealueelta kohti etelää Caruna Oy:n hallinnoiman Suodenniemen (Sastamala) 110 kV kytkinlaitokseen uuden 110 kV katkaisijakentän kautta.

YVA-menettelyn aikataulu

  • Arviointiohjelma oli nähtävillä 9.2.-11.3.2022
  • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta on annettu 11.4.2022

Arviointiohjelma

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy, Hankekehityspäällikkö Lauri Vierto, etunimi.sukunimi@ilmatar.fi, puh. 050 376 5204
Konsultti: AFRY Finland Oy, YVA-projektipäällikkö Henna Tihinen, etunimi.sukunimi@afry.com, puh. 050 467 4236
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Airi Määttä, puh. 0295 036 173, airi.maatta@ely-keskus.fi
Diaarinumero: PIRELY/243/2022

Julkaisija