Hyppää pääsisältöön

Muut ihmispaineet

Merenhoidossa ei ole kehitetty indikaattoreita kaikille ihmisen toimista aiheutuville paineille. Roskaantumiselle ja vieraslajeille on indikaattorit.

Monet ihmistoimet aiheuttavat meriekosysteemille tahallista tai tahatonta haittaa ja jotkut niistä edellyttävät erillistä toimilupaa. Meriympäristö häiriintyy myös maalla tapahtuvista toimista, kuten roskaamisesta ja kuormituksesta. Merenhoidossa ei ole kehitetty indikaattoreita kaikille näille, vaan keskitytty roskaantumiseen ja vieraslajeihin. Muiden paineiden ja ihmistoimien vaikutuksista voi lukea 'Suomen meriympäristön tila 2018'- raportista.

Indikaattorit suhteessa meren tilaan

Meren rantojen, merenpohjan ja meriveden roskaantumista on seurattu vuodesta 2012 lähtien niin makroroskan (yli 2,5 cm) kuin mikroroskankin (alle 5 mm) osalta. Rantaroskien osalta merialueiden tilaa ei ole määritelty aineiston vähyyden takia, mutta usean suomalaisen rannan roskaantumisen aste on selvitetty muutaman vuoden ajalta.

Vieraslajien osalta merialueiden hyvä tila määritellään uusien vieraslajien havainnoilla kuuden vuoden ajanjaksolta. Hyvä tila on saavutettu, kun jakson aikana ei Suomen merialueilla havaita yhtään koko Itämerelle uutta vieraslajia. Suurin osa Suomen aluevesillä havaituista vieraslajeista saapui jo 1900-luvulla. Vuosien 2011–2016 aikana Suomen aluevesille ei saapunut yhtään Itämerelle uutta vieraslajia, joten Suomen aluevesillä tila on arvioitu hyväksi. Saaristomereltä ja Suomenlahdelta kuitenkin havaittiin kolme Suomen aluevesille uutta lajia, jotka on havaittu muualla Itämerellä aiemmin.

Kuva
Vertailukuva muista ihmispaineista kertovien indikaattoreiden tilasta suhteessa meren hyvän tilan määritelmiin ei ole saavutettava. Kuvan sisältö on pääpiirteissään kerrottu leipätekstissä.
© Suomen ympäristökeskus

Tarkempaa tietoa ihmispaineiden indikaattoreista:

 

Lisätietoa vieraslajeista:

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)