Hyppää pääsisältöön

Suuret maisemapuut

Suojellut maisemapuut ovat avointa maisemaa hallitsevia suuria yksittäisiä puita tai enintään viiden puun ryhmiä. Suojellut männyt ja tammet ovat läpimitaltaan vähintään 60 senttimetriä rinnan korkeudelta mitattuna, muut suojellut puut vähintään 40 senttimetriä. Tällaiset puut ovat iäkkäitä ja järeärunkoisia.
Kuva
Kuva maisemallisesti merkittävästä puusta.
Suojellut männyt ovat läpimitaltaan vähintään 60 senttimetriä rinnan korkeudelta mitattuna. © Anne Raunio

Mitä ei saa tehdä

Suojeltua puuta tai puuryhmää ei saa hävittää. Sen ympäriltä ei saa muokata maata vähintään latvuksen laajuiselta alueelta.

Hoitosopimus ja ympäristötuki

Maanomistaja ja ELY-keskus voivat tehdä hoitosopimuksen suojeltujen suuren puiden hoidon ja käytön turvaamisesta. Lisäksi hoitoon voi saada maatalouden ympäristötukea.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)