Hyppää pääsisältöön

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi

Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. Tarkistamisessa on otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen valvontaviranomaiselle. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa.

Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Lue koko johdanto Piilota johdanto

Luvan tarkistaminen (BAT) - Pirkanmaa

Teollisuuden päästödirektiivin määrittelemät toiminnanharjoittajat ovat antaneet Pirkanmaan ELY-keskukselle selvitykset käyttämästään parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT).

Ohessa ELY-keskuksen tekemät päätökset siitä, pitääkö ympäristölupaa tarkistaa BAT-päätelmien perusteella.

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS)  

Jätteenkäsittely (Waste Treatments, WT )  

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)  

Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper,  PP)  

Värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM) 

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP) 

Katso myös:

Julkaisija

Pirkanmaan ELY-keskus
Takaisin ylös