Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Etelä-Savossa

Ehdotus Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Parhaillaan kuullaan ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi.

Etelä-Savon alue ulottuu kahdelle vesienhoitoalueelle: Vuoksen vesienhoitoalue ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue. Vesienhoitosuunnitelma on kooste tarkemmista ELY-keskuskohtaisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm. vesiemme tilaa, tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä. Tästä alta löydät ehdotuksen Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022-2027.

Kuulemisaika 2.11.2020-14.5.2021

Taustatiedot

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa. Linkit palveluihin löytyvät alla olevasta osoitteesta:

Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien voimassa oleva toimenpideohjelma vuosille 2016-2021

Vaikka uusi toimenpideohjelma on parhaillaan kuultavana, toteutetaan tällä hetkellä toimenpideohjelmaa vuosille 2016-2021. Tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmassa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Seuraa vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista

Vesien tilan parantamiseksi on meneillään lukuisa toimenpiteitä. Niiden etenemistä voi seurata uuden verkkopalvelun avulla, jonka linkin löydät sivun oikean laidan linkkilistalta.

Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2010-2015

Julkaistu 1.10.2013 klo 12.18, päivitetty 21.1.2021 klo 14.00