Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Samalla vesien tila ei saa myöskään heiketä.

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet. Vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella. Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää.

Vaikuta vesienhoidon suunnitteluun ja toteutukseen

Kansalaisten ja vesien käyttäjäryhmien toivotaan osallistuvan vesienhoidon suunnitteluun ja käytännön toimiin vesien tilan parantamiseksi. Vesienhoidon suunnitelmien toimeenpanoon ja toteutukseen tarvitaan kaikkia.

Anna palautetta 2.11.2020 - 14.5.2021 ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022 - 2027.

Julkaistu 8.1.2018 klo 11.28, päivitetty 24.2.2021 klo 12.19