Vesienhoidon organisointi Vuoksen vesienhoitoalueella

Vuoksen vesienhoitoalueen (VHA1) vastuuviranomaisia ovat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Vuoksen vesienhoitoalueella ELY-keskusten työtä koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus.

Vuoksen vesienhoitoalueen ohjausryhmä

Ohjausryhmä yhteen sovittaa vesienhoitoalueella valmistellut selvitykset, seurantaohjelmat ja toimenpideohjelmat sekä kokoaa niistä ehdotuksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi. Lisäksi ryhmä päättää vesienhoitoalueen työskentelyn suuntaviivoista ja sopii vesienhoitoalueen yhteisistä asioista.

Jäsenet

 • Varapuheenjohtaja: Ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Sihteeri: Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus
  • Sijaisena vesistöasiantuntija Toni Roiha (4.1-30.11.2021)

Muut jäsenet

 • Johtaja Jari Mutanen, Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Johtaja Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Johtava asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus
 • Kalatalouspäällikkö Timo Takkunen, Pohjois-Savon ELY-keskus

Varajäsenet

 • Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen, Etelä-Savon ELY-keskus
 • Johtava vesienhoidon asiantuntija Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Johtava asiantuntija Paula Mononen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Kalastusbiologi Ilkka Vesikko, Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Ohjausryhmän pöytäkirjat 2016-

Pöytäkirja 25.9.2020 (pdf)

Pöytäkirja 27.5.2020 (pdf)

Pöytäkirja 20.11.2019 (pdf)

Pöytäkirja 8.5.2019 (pdf)

Pöytäkirja 21.11.2018 (pdf)

Pöytäkirja 10.4.2018 (pdf)

Pöytäkirja 18.10.2017 (pdf)

Pöytäkirja 4.5.2017 (pdf)

Pöytäkirja 26.1.2017 (pdf)

Pöytäkirja 28.9.2016 (pdf)

Pöytäkirja 5.4.2016 (pdf)

 

Vesienhoitoalueen yhteistyöryhmät

Sidosryhmäyhteistyötä hoidetaan Vuoksen vesienhoitoalueen ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä. Yhteistyöryhmiin kuuluu edustus vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista, elinkeinon harjoittajista, järjestöistä, vesialueiden omistajista sekä vesien käyttäjistä. Ryhmien tehtävänä on mm. vesienhoidon suunnittelun eri vaiheiden yhteistyö sekä vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen käsittely ja arviointi.

Tarkempaa tietoa yhteistyöryhmien kokoonpanosta ja toiminnasta on saatavilla ELY-keskusten internet-sivuilta.

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.13, päivitetty 6.10.2021 klo 15.01