Osallistuminen vesienhoitoon

Ehdotus Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027 on ollut kuultavana ja kuuleminen päättyi 14.5.2021. Kiitämme tulleesta palautteesta. Palautteen pohjalta laaditaan vesienhoitosuunnitelma Valtioneuvoston loppuvuoden käsittelyä varten. Lausuntopalveluun tulleet lausunnot löytyvät täältä.

Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista saatu palaute (pdf).

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi:

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Vesienhoitosuunnitelmien toinen tarkistaminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja aikataulusta. Kuulemisessa saatu palaute otetaan huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa vuosille 2022 - 2027.

Kuulemisasiakirja:

Kooste saadusta kuulemispalautteesta:

Julkaistu 29.10.2020 klo 12.22, päivitetty 10.9.2021 klo 15.01
Julkaisija: