Toimenpideohjelmat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää pinta- ja pohjavesiemme tilaa. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Tästä alta löydät Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä: 

Lounais-Suomen pinta- ja pohjavesien voimassa olevat toimenpideohjelmat vuosille 2016-2021

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien kanssa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueelle on tehty viisi vesienhoidon toimenpideohjelmaa:

Toimenpideohjelmat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2010-2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat:

Lisätietoja:

Pintavedet: 
Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedet:
Pohjavesiasiantuntija Hanna Laihinen, puh. 0295 022 118, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 2.3.2022 klo 9.20