Toimenpideohjelmat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulemiset vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista ovat päättyneet 14.5.2021. Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Varsinais-Suomi ja Satakunta sijaitsevat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella ja pieni osa Varsinais-Suomesta myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Vesienhoitosuunnitelma on kooste alueellisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm. vesiemme tilaa, tavoitteita ja toimenpiteitä alueellisesti. 

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä: 

Lounais-Suomen pinta- ja pohjavesien voimassa olevat toimenpideohjelmat vuosille 2016-2021

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien kanssa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueelle on tehty viisi vesienhoidon toimenpideohjelmaa:

Toimenpideohjelmat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2010-2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat:

Lisätietoja:

Pintavedet: 
Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedet:
Ylitarkastaja Maria Mäkinen, puh. 0295 022 913, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 19.5.2021 klo 10.09