Vastuut ja työnjako vesien- ja merenhoidossa ja tulvavahinkojen ehkäisyssä

Merenhoidossa

Viiva (oranssi)
 • Ympäristöministeriöllä kokonaisvastuu
 • Hoitosuunnitelman tekevät yhteistyössä ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus ja muut viranomaiset
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi rannikon ELY-keskuksia
 • Tutkimustiedon tuottamisesta vastaavat Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus
Viiva (oranssi)

Vesienhoidossa

 • Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ohjaavat ja seuraavat toimialoillaan vesienhoidon toimeenpanoa
 • ELY-keskukset vastaavat alueellisesta suunnittelusta,ja yhteistyöstä sekä tekevät arviot vesien tilasta ja niihin kohdistuvista paineista
 • Konkreettisista parantamistöistä vastaavat muun muassa kunnat, toiminnanharjoittajat, vesienhoitoyhdistykset, kiinteistöjen omistajat ja asukkaat
 • Tutkimustiedon tuottamisesta vastaavat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus
Viiva (oranssi)

Tulvariskien hallinnassa

 • Maa- ja metsätalousministeriöllä kokonaisvastuu
 • ELY-keskukset valmistelevat suunnitelmat
 • Tulvaryhmät tekevät alueelliset päätökset
 • Tutkimuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus (suunnittelu, vesistötulvat) ja Ilmatieteen laitos (rankkasade- ja merivesitulvat)
Viiva (oranssi)
Julkaistu 10.9.2020 klo 10.58, päivitetty 10.9.2020 klo 11.00