Ikkunan ja oven tiivistysohje

Miksi ikkunan tiiviys on tärkeää?

Tiivistämisen tarkoituksena on poistaa ikkunan tai oven kautta kulkeutuvat ilmavuodoto sekä estää ulkopuolisen veden kulkeutuminen ikkunarakenteisiin. Ilmavuodot aiheuttavat vedontunnetta ja sitä kautta turhaa energiankulutusta.

Tiiveys

Tiivistämisen yhteydessä on tärkeää huolehtia koko ikkunarakenteen eli myös ikkunaa ympäröivien rakenteiden tiiviydestä. Tiivistämisen avulla voidaan säästää energiaa, parantaa ilmanvaihtoa ja lisätä sisätilojen viihtyisyyttä. Oikein suoritettu tiivistys ehkäisee turhia huolto- ja korjaustoimia.

Kostea ja lämmin sisäilma pyrkii yleensä ulospäin. On tärkeää huolehtia, että avattavissa ikkunoissa, joissa on useampia puitteita, lasien välit pääsevät kuivumaan ulompien puitteiden tuuletusrakojen kautta. Oikein suorittu tiivistys estää kosteuden sekä sadeveden ja lumen pääsyn puitteiden välitilaan. Jos sisäikkuna on ilmatiivis, ulkoikkunan tiivisteisiin tarvitaan vain pienet tuuletusraot. Kun ikkunat on tiivistetty, säädetään huoneen lämpötila ja ilmanvaihto sopivaksi.

Tiivistysohjeen tarkoitus

Näillä sivuilla esitetyt ohjeet on tarkoitettu luettavaksi ennen tiivistämistä sekä käytettäväksi tiivistystyön aikana. Ohjeet on kirjoitettu yleisimmin käytössä oleville ikkuna- ja ovityypeille. Kiinteistöjen ikkunoissa ja ovissa saattaa olla yksilöllisiä eroavaisuuksia ohjeisiin nähden. Sovella silloin tiivistysohjeita niin, että sisäpuolen rakenteet tulevat ilmatiiviiksi ja ulkopuolen ikkunat ja ovet vesitiiviiksi.

Tiivistäminen ja ilmanvaihto

Jos talossa on painovoimainen tai koneelliseen poistoon pohjautuva ilmanvaihto, ikkuna saattaa joissakin tapauksissa toimia korvausilman reittinä. Tällöin ikkuna voidaan tiivistää siten, että tarvittavalle korvausilmalle muodostuu reitti tiivisteisiin jätettävien rakojen kautta. Tätä ei voida kuitenkaan suositella pysyväksi ratkaisuksi, vaan korvausilman saanti kannattaa viimeistään seuraavan laajemman remontin yhteydessä järjestää esimerkiksi korvausilmasäleikön tai erityisen korvausilmaikkunan kautta.

Ikkunarakenteeseen kohdistuvat rasitustekijät

Ulkopuolella:

 • auringonpaiste ja uv-säteily
 • ulkoilman kosteus
 •  lämpötilan vaihtelut
 • tuulenpaine ja paineen aiheuttama pumppausilmiö
 • rakenneliitosten epätiiveys
 • ulkoilman epäpuhtaudet
 • lumi ja jää

Lasien välissä:

 •  vesihöyryn tiivistyminen ulkolasin sisäpintaan

Sisäpuolella:

 • sisäilman kosteus ja sen tiivistyminen sisälasin pintaan
 • mekaaninen rasitus avattaessa ja suljettaessa ikkunoita
 • puitteen oma paino
 • karmiliitosten epätiiveys
 • puitteen ja lasin liitoskohdan epätiiveys
Julkaistu 30.6.2016 klo 10.18, päivitetty 18.11.2016 klo 9.10