Pelletti on tiivistettyä uusiutuvaa energiaa

Pelletit ovat bioenergiaa tiivistetyssä muodossa. Pelletit puristetaan yleensä puuteollisuudessa syntyvästä sahanpurusta ja lastuista, joskus raaka-aineena voidaan käyttää myös haketta tai rankapuuta. Oikein säädetyssä järjestelmässä pelletti palaa puhtaasti ja hyvällä hyötysuhteella. Pelletin hiukkaspäästöt ovat puun eri polttomuodoista pienimmät.

Kattila sopii keskuslämmitykseen

Kun pelletti halutaan keskuslämmitysjärjestelmäksi, tarvitaan vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Pellettilämmitys voidaan asentaa uuteen taloon tai sillä voidaan korvata esimerkiksi vanhentunut öljylämmitysjärjestelmä. On tärkeää mitoittaa järjestelmä oikein kulutuksen mukaan. Pellettiä käytetään päälämmitysmuotona useimmiten kohteisssa, joissa kulutusta on suhteellisen paljon.

Järjestelmän tärkeimmät osat ovat poltin, kattila ja varasto. Pelletit siirretään varastosta polttimeen imurin tai ruuvikuljettimen avulla. Polttimen liekki kuumentaa kattilassa vettä. Vesi liikkuu talossa kiertovesipumpun avulla pattereissa tai lattiaputkistossa. Käyttövesi lämpiää yleensä samassa kattilassa.

Varastointi on olennaista

Omakotitalon lämmitykseen kuluu koosta riippuen noin kahdeksan kuutiota pellettejä vuodessa. Varaston kokoon ja sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota heti suunnittelun alkuvaiheessa. Varasto tulisi sijoittaa pannuhuoneen välittömään läheisyyteen, jolloin välimatka polttimeen on lyhyt. Korjauskohteissa ongelmana on usein riittävän korkeuden aikaansaaminen varastolle. Pelletin laadun säilymisen takia on tärkeää, että varasto on kuiva.

Säiliö voidaan sijoittaa myös talon ulkopuolelle, ulkorakennukseen tai maan alle, josta pelletti siirretään kattilalle tai sen yhteydessä olevaan pienempään syöttösäiliöön. Pannuhuoneessa saa varastoida vain 500 litraa pellettejä. Pellettejä voi ostaa säkeissä tai säiliöautosta suoraan varastoon puhallettuna. Jälkimmäisessä tapauksessa on varmistettava säiliöauton reitti lähelle varastoa.

Käyttäjän on aika ajoin puhdistettava polttimen ja kattilan savukaasureitit ja tyhjennettävä tuhkasäiliö. Joissakin laitteissa osa tai kaikki näistä toimenpiteistä on automatisoitu. Huollot voi myös antaa huoltopalveluja tarjoavan yrityksen tehtäväksi. Savuhormi on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Huoltotöitä on vähemmän, kun polttoaine on laadukasta.

Pellettitakka

Pellettitakat ja -kamiinat ovat oleskelutiloihin sijoitettavia, yleensä metallirakenteisia lämmityslaitteita. Monet mallit toimivat automaattisesti termostaatin tai ajastimen avulla. Jotkut laitteet voidaan kytkeä vesikiertoiseen lämmitykseen tai vesivaraajaan. Markkinoilla on laitteita, joissa voi polttaa pelletin lisäksi polttopuita.

Julkaistu 30.6.2016 klo 11.06, päivitetty 4.7.2016 klo 12.42