Kaukolämpö on taajamien lämmitysmuoto

Kaukolämpöjärjestelmä perustuu siihen, että lämpö tuotetaan keskitetysti ja jaetaan taajamassa suurelle alueelle kaukolämpöputkia pitkin. Yleensä lämpö tuotetaan voimalaitoksessa tai sitä saadaan teollisuuslaitoksen hukkalämpönä. Voimalaitoksissa tuotetaan usein sekä sähköä että lämpöä. Niin sanottu yhteistuotanto on energiatehokasta, koska tuotantoon käytetyn polttoaineen energiasisältö tulee hyödynnetyksi tehokkaasti.

Ehtona vesikiertoinen lämmitys

Kaukolämpöön voivat liittyä ne pientalot, jotka ovat kaukolämpöverkon alueella. Verkkoa laajennetaan uusille alueille, kun kysyntää on tarpeeksi. Kaukolämpö voidaan asentaa uuteen tai remontoitavaan taloon. Joissakin tapauksissa lämmön jakelu voi tapahtua koneellisen ilmanvaihdon tuloilman mukana. Useimmiten kaukolämpö hyödynnetään kuitenkin vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kautta.

Kaukolämpöverkosta johdetaan putket talon lämmönjakokeskukseen. Se vie suhteellisen vähän tilaa ja voidaan sijoittaa esimerkiksi kaappiin. Vesikiertoisessa järjestelmässä lämmönjakokeskuksen lämmönsiirtimet siirtävät lämpöä kaukolämpövedestä talon pattereissa tai lattiaputkistossa kiertävään veteen. Käyttövedelle on usein toinen lämmönsiirrin. Varaajaa ei tarvita.

Avaimet käteen

Rakennuksen lämmönsiirtimissä jäähtynyt kaukolämpövesi johdetaan takaisin kaukolämpöverkkoon ja edelleen paluumatkalle lämpölaitokseen. Joskus kaukolämpöä voidaan käyttää pientalossa myös tuloilman lämmittämiseen. Se säästää sähköä, jos vaihtoehtona on tuloilman lämmittäminen sähkövastuksilla.

Verkkoon liittymisestä sovitaan paikallisen kaukolämpöyhtiön kanssa. Joiltakin yhtiöiltä voi ostaa liittymän lisäksi kaiken muunkin tarvittavan: suunnittelun, laitteiston ja asennuksen. Toinen vaihtoehto on palkata LVI-suunnittelija, joka tekee kaukolämpösuunnitelman. Sen perusteella asukas voi pyytää tarjouksia urakoitsijoilta ja lämmönjakokeskusten toimittajilta.

Vaivaton vaihtoehto

Liittymisestä maksetaan liittymismaksu, joka vaihtelee rakennuksen koon ja paikkakunnan mukaan. Lämpöenergiasta maksetaan kulutuksen mukaan. Lämmön hinta vaihtelee suuresti eri paikkakunnilla. Se kannattaa ottaa huomioon, kun vertailee eri lämmitysmuotojen hintoja. Kaukolämpö on vaivaton – laitteisto ei juuri tarvitse huoltoja eikä seurantaa.

Asemakaavaan voidaan lain mukaan liittää kaukolämpöön liittymisvelvollisuus. Silloin uudisrakennus on liitettävä sen välittömässä läheisyydessä olevaan kaukolämpöverkkoon. Tarkoitus on energiatehokkuuden parantaminen alueellisesti. Poikkeuksen velvoitteesta muodostavat uudisrakennukset, joiden lämpöhäviöt ovat poikkeuksellisen pienet tai joiden lämmitys perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Velvoite ei koske olemassa olevia rakennuksia.

Julkaistu 30.6.2016 klo 11.07, päivitetty 5.2.2016 klo 13.24