Mistä lämpöä pientaloon?

Pientalojen lämmitykseen kuluu runsaasti energiaa pohjoisilla leveysasteilla. Vaihtoehtoisia energianlähteitä on nykyään tarjolla enemmän kuin koskaan. Sopivan lämmitysjärjestelmän valinta riippuu monesta seikasta, muun muassa talosta, tontista, sijainnista, asukkaiden mieltymyksistä ja budjetista.

Talon koko vaikuttaa valintaan

Taloudellisesti tärkeintä ei ole laitteiston hinta,vaan pitkällä aikavälin kokonaiskustannukset. Saneerauskohteissa on olennaista mitoittaa järjestelmä oikein. Se onnistuu, kun energiankulutus tunnetaan tarkasti.

Hybridilämmitys säästää rahaa

Perinteisesti pientalon lämmitysjärjestelmä on pysynyt samana rakennuksen koko elinkaaren ajan. Tämä on muuttumassa. Nykyisin rakennetaan hybridijärjestelmiä, joissa yhdistellään eri lämmitysmuotoja: öljyn tai maalämmön rinnalle asennetaan aurinkokeräimiä ja suoraa sähkölämmitystä täydennetään lämpöpumpuilla ja takoilla. Hybridijärjestelmissä energiaa otetaan eri ajankohtina sieltä, mistä sitä saa edullisesti. Hybridilämmitystä voi muokata energian hinnan, julkisten tukien, teknisen kehityksen ja asukkaiden mieltymysten mukaan.

Ammattilainen asialle

Hyvä lämmitysjärjestelmä vähentää asumiskustannuksia ja päästöjä ja parantaa viihtyvyyttä. Se voi myös nostaa rakennuksen arvoa.

Aurinkopaneelien ja pientuulivoimaloiden avulla voidaan myös tuottaa osa pientalon kuluttamasta sähköstä. Talokohtainen mikrotuotanto on Suomessa vielä melko pientä, mutta se on yleistymässä.

Kaikki energianlähteisiin liittyvä suunnittelu ja toimenpiteet on teetettävä ammattilaisella. Lupakäytännöistä saa tietoa kunnan rakennusvalvonnasta.

Julkaistu 30.6.2016 klo 11.05, päivitetty 5.2.2016 klo 12.40