Raportointi 2007–2012

Luontodirektiivin lajiraportit 2007–2012

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Vuonna 2013 EU-komissiolle raportoitiin jaksosta 2007–2012. Raportoitavia lajeja oli 139. Lisäyksenä aiempaan raportointiin, 2013 lähetettiin erikseen myös Natura-alueita koskevia tietoja niistä lajeista, joiden suojelemiseksi alueita on perustettu. Samoin raportoitiin myös satunnaisista lajeista ja uusista vakiintumattomista tulokkaista vaikka niiden suojelutasoa ei tarvinnutkaan arvioida. EU-komissiolle lähetetyt tiedot on koottu lajikohtaisesti pdf-tiedostoiksi.

Vuonna 2013 EU:lle raportoidut lajikartat, keskeiset taustatiedot ja lajien suojelutason arviointitulokset löytyvät SYKEn paikkatietoportaalin karttasovelluksesta

Yhteenvetotaulukko lajien suojelutason arviointien tuloksista

Luontodirektiivin (92/43/ETY) artiklan17 mukainen raportointi 2013; lajit

Jäsenmaiden ja EU:n yhteenvetoja sekä kaikkien maiden raportointeja

Luontodirektiivin 2013 raportointi – jäsenmaiden raportit ja EU:n yhteenvedot

Luontodirektiivin 2013 raportointi – jäsenmaiden yhteenvedot

 

 

 

Julkaistu 5.2.2014 klo 13.57, päivitetty 15.1.2020 klo 16.37