Raportointi 2001–2006

Luontodirektiivin lajiraportit 2001–2006

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Vuonna 2007 EU-komissiolle raportoitiin jaksosta 2001–2006. Raporttiin sisältyi ensimmäistä kertaa direktiivilajien suojelutason arviointi. Raportoitavia lajeja oli 126. EU-komissiolle lähetetyt tiedot on koottu lajikohtaisesti pdf-tiedostoiksi.

Raportoinnissa käytettyjen termien selitykset

Viittausohje yksittäiseen lajiraporttiin

"Lajinimi". SYKE 2013. www.ymparisto.fi/Lajiraportit 2001–2006.
Esim.: Jokihelmisimpukka. SYKE 2013. www.ymparisto.fi/Lajiraportit 2001–2006.

Nisäkkäät

Sammakkoeläimet ja matelijat

Kalat ja ympyräsuiset

Nilviäiset

Kovakuoriaiset

Perhoset

Sudenkorennot

Muut selkärangattomat

Putkilokasvit

Sammalet ja jäkälät

 

Julkaistu 5.2.2014 klo 14.52, päivitetty 7.7.2015 klo 15.21