Luontotyyppien esittelyt: luontodirektiivin luontotyypit

Luontodirektiivin 68 Suomessa esiintyvästä luontotyypistä, niiden levinneisyydestä, nykytilasta ja uhkatekijöistä on koostettu lyhyet esittelylehtiset. Suluissa on luontotyypin koodi ja tähdellä (*) merkityt ovat ensisijaisesti suojeltuja luontotyyppejä.

Luontotyyppiesittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja ja ne on päivitetty suojelutason arvion osalta 2020.

Luontotyyppiesittelysivujen yläpalkissa olevien merkintöjen lisätiedot

Viitausohje yksittäiseen esittelylehtiseen

"Luontotyypin nimi". SYKEn luontotyyppiesittelyt. www.ymparisto.fi/Luontotyypit. Päivitetty "xx.xx.xxxx".
Esim.: Jokisuistot. SYKEn luontotyyppiesittelyt. www.ymparisto.fi/Luontotyypit. Päivitetty 6.2.2020.

Itämeri ja rannikko

Sisävedet

Nummet, niityt ja pensastot

Tunturit

Suot

Kallioiset luontotyypit

Metsät

Julkaistu 5.6.2020 klo 13.28, päivitetty 5.6.2020 klo 13.28