Keräyspaperitilastot

Keräyspaperitilastot perustuvat tuottajayhteisöjen eli Suomen Keräyspaperituottajayhteisö Oy:n ja Suomen Keräystuote Oy:n Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain ilmoittamiin tietoihin. Tilastot eivät täysin kuvaa koko Suomen tilannetta, sillä luvuista puuttuvat muun muassa yksityinen verkkotuonti sekä arviot mahdollisten vapaamatkustajien tuoman paperin määrästä.

Paperin kulutus on ollut laskussa useita vuosia, mikä vähentää myös keräykseen ja kierrätykseen päätyvän paperin määrää. Talteenotto- ja kierrätysasteet ovat kuitenkin edelleen pysyneet korkeina. Sekä talteenotto- että kierrätysaste olivat kumpikin 91 % vuonna 2020.

Talteen otettu keräyspaperi hyödynnetään ensisijaisesti paperiteollisuuden raaka-aineena. Keräyspaperista valmistetaan mm. sanomalehtipaperia ja pehmopaperituotteita. Lisäksi keräyspaperia käytetään jonkin verran myös esimerkiksi eristevillan raaka-aineena.

Liitteet

Julkaistu 6.9.2013 klo 10.19, päivitetty 18.3.2022 klo 8.06
Julkaisija: