Kuntien ja yritysten ilmastotoimet

Päästöjä voidaan vähentää kaikilla toimialoilla. Suurin päästövähennyspotentiaali on kiinteistöjen energiataloudessa ja liikenteessä. Päästökauppa koskee suurimpia yrityksiä, mutta jokaisella yrityksellä on mahdollisuus säästää energiaa ja kehittää resurssitehokkuuttaan.

Aiheesta muualla

Hiilineutraalisuomi.fi on sivusto ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneille. Sivusto esittelee ilmastonmuutoksen hillinnän ajankohtaisia asioita sekä kertoo Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeen tuloksista ja toiminnasta. Osana sivustoa on myös Hinku-verkoston sivut.

Ilmasto-opaasta löytyy tukea kuntien strategiatyöhön sekä esimerkkejä hillintä- ja sopeutumistoimista. Muodosta nopeasti käsitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista kullakin kunnan toimialalla.

Julkaistu 11.7.2016 klo 15.52, päivitetty 18.7.2016 klo 13.03