Yhdyskuntarakenteen indikaattorit

Yhdyskuntarakenteen indikaattorien avulla kuvataan yhdyskunnissa tapahtuvia muutoksia. Muutoksia tapahtuu sekä fyysisessä että toiminnallisessa rakenteessa. Yhdyskuntien fyysinen rakenne muuttuu suhteellisen hitaasti, jolloin on tarpeellista seurata pitkiä kehityslinjoja. Vuositason muutosten tarkastelu tuo esille sen, mihin suuntaan kehitys muuttuu uudisrakentamisen myötä. Yhdyskuntien toiminnoissa, kuten palveluissa, muutokset voivat olla nopeampia. Kokonaiskuvan muodostaminen yhdyskuntarakenteen kehityksestä edellyttää useampien indikaattorien tarkastelua yhdessä.

Indikaattorien laskenta perustuu yhdyskuntarakenteen seurannan tietoaineistoihin ja aluerajauksiin. Monet indikaattorit on laskettu erikseen kaupunkiseutujen alueelle.

Yhdyskuntarakenteen indikaattoreita hyödynnetään moniin eri käyttötarkoituksiin. Kaupunkiseudut ja kunnat voivat käyttää indikaattoreita suunnittelussa ja yhteistyössä. Indikaattoreita hyödynnetään ELY-keskusten toiminnan seurannassa ja valtion ja kaupunkiseutujen kuntien välissä MAL-sopimusten toteutumisen seurannassa. Myös tulevien maakuntien seurantaa varten kootaan yhdyskuntarakennetta kuvaavia indikaattoreita. Koko maan tasolla kestävän kehityksen indikaattorit sisältävät kaksi yhdyskuntarakenteen indikaattoria, jotka kuuluvat Asumista ja yhdyskuntia käsittelevään seurantakoriin.

 

Keskeisiä ja useimmin käytettyjä indikaattoreita:

Kattavampia tietoja yhdyskuntarakenteen muutoksesta on saatavilla Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä.

Julkaistu 21.12.2017 klo 13.10, päivitetty 26.1.2021 klo 20.05