Esteettömyys ja asuntojen korjaaminen

Kunnissa on tarvetta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi. Tämä edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Ikääntyneiden asuinolojen arviointi itsenäisen suoriutumisen näkökulmasta voidaan toteuttaa esimerkiksi hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Hyvää suunnittelua asunto- ja rakennusalalle

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennusten olevan muunneltavaa, sosiaalisesti toimivaa ja erilaisten ihmisten tarpeita tyydyttävää. Esteettömyys on hyvä lähtökohta toimivien asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelulle.

Asetus rakennusten esteettömyydestä tuli voimaan 1.1.2018. Esteettömyyttä koskevilla vähimmäisvaatimuksilla halutaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. Esteetön rakentaminen palvelee monenlaisia asukkaita. Esteettömyysasetuksessa on otettu huomioon myös väestön ikääntyminen. Jotta ihmiset voivat asua kotona entistä pidempään ja elää itsenäisesti, tulee asuntojen, muiden rakennusten ja rakennetun ympäristön olla nykyistä esteettömämpiä ja turvallisempia.

Arkkitehti Kirsti Pesola ja toimitusjohtaja Kimmo Rönkä kertovat hyvän suunnittelun merkityksestä.

Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli auttaa kartoittamaan korjaustarpeita

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma,Lahden kaupunki ja Lahden ammattikorkeakoulu toteuttivat Omassa kodissa -kehittämishankkeen.Siinä luotiin ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeiden arviointimalli.

Ikääntyneiden asuinolojen arvioinnissa toimivat kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja asunto- ja teknisen toimen asiantuntijat sekä asiakkaat ja järjestöt yhteistyössä. Asuinolojen arviointilomakkeen avulla esimerkiksi kunnan kotihoidon palvelutarpeen arvioija voi asiakkaan luona käydessään arvioida asuinoloja ja ohjata asiakasta asunnon esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä korjaustarpeissa.

Materiaalit

 

 

Julkaistu 6.5.2021 klo 10.33, päivitetty 8.11.2021 klo 11.53