Säännöstellyt järvet ja joet

Järven tai joen säännöstelyyn tarvitaan vesilain mukainen säännöstelylupa. Yksi säännöstelylupa voi koskea yhden tai useamman järven säännöstelyä. Luvan myöntää aluehallintovirasto.

Vesistöt, joilla on oma sivu:

 

Julkaistu 15.10.2013 klo 15.59, päivitetty 28.6.2019 klo 15.18