Patojen luokittelu

Padon luokittelu

Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella johonkin seuraavista luokista:

  • 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle;
  • 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle;
  • 3-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.

Luokittelua ei tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa. Tällaista luokittelematontakin patoa koskevat patoturvallisuuslain yleiset velvoitteet mm. padon kunnossapidosta, padon käytöstä sekä onnettomuuksien ehkäisemisestä.

Suomen padot

Suomessa on 448 luokiteltua patoa (11/2019). Padot voidaan jakaa vesistö- ja jätepatoihin alla olevan taulukon mukaisesti.

  1-luokka 2-luokka 3-luokka Yhteensä
Vesistöpato 56 193 76 325
Jätepato 30 65 28 123
Yhteensä 86 258 104 448

 

Kaivosalueella sijaitsevia jätepatoja kutsutaan kaivospadoiksi. Jätepadoista kaivospatoja on yhteensä 73 ja niistä1-luokan kaivospatoja 27. Lisäksi Suomessa on rakenteilla olevia kaivospatoja.

Alla olevista linkeistä avautuvilla kartoilla on esitetty kaikki Suomen padot sekä erikseen vesistöpadot, jätepadot ja kaivospadot jaoteltuina eri luokkiin (tiedot vuodelta 2017).  Tarkemmat kartat aukeavat karttaotsikoista.

                                                                                       Suomen padot

suomen padto

 

 

 

 

Julkaistu 14.12.2018 klo 13.36, päivitetty 13.11.2019 klo 13.29
Julkaisija: