Merenhoito on yhteinen asiamme

Puhtaat vesistöt. Iloa nyt ja tulevaisuudessa

Merenhoitosuunnitelma on hyväksytty

Valtioneuvosto on hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman. Merenhoitosuunnitelman tavoitteena on Suomen meriympäristön hyvä tila.

Tavoitteena meren hyvä tila

Itämeri on yksi maailman herkimmistä meristä. Se on matala ja lähes suljettu meriallas, jonka rannoilla ja valuma-alueella elää runsaasti ihmisiä. Meri on rehevöitynyt ja sen eliöstö on muuttunut ihmisen toiminnan takia. Ekosysteemiin kohdistuu monia riskejä öljynkuljetuksista ilmastonmuutokseen.

Meren hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu, ja paljon on työtä – mutta onneksi myös runsaasti asiantuntemusta ongelmien ratkomiseen. Jokainen voi osallistua Itämeren hoitamiseen ja vaikuttaa omilla toimillaan meren tilan parantamiseksi.

  Merenhoidon suunnittelu on jatkuva prosessi

  Merenhoidon suunnittelu jakaantuu kolmeen osaan ja etenee kuuden vuoden sykleissä. Meren tilaa seurataan jatkuvasti. Seurannan perusteella laaditaan joka kuudes vuosi arvio meren tilasta, päivitetään meren tilaa koskevat tavoitteet ja mittarit tilan seuraamiseksi sekä tarkistetaan hyvän tilan määritelmät. Arvioiden perusteella laaditaan merenhoidon toimenpideohjelma eli toimet meren tilan parantamiseksi. Merenhoito on tiiviisti kytketty rannikkovesiä, jokia, järviä ja pohjavesiä koskevaan vesienhoitoon.

  Vaikuta vesiin. Merenhoidon suunnitteluprosessi.jpg

   Miten Itämeren tilaa parannetaan

   Tietoa Itämeren tilasta:

   Seurantaohjelman avulla saadaan tietoa Itämeren tilasta ja sen kehityksestä. Seurantaohjelmaa toteutetaan vuosina 2020–2026.

   Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen vuonna 2020 tarkistettuun Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

   Päivitetyn (2021) toimenpideohjelman avulla parannetaan meriympäristön tilaa:

   Toimenpiteiden toteutumista voi seurata täältä:

   Julkaistu 4.1.2018 klo 16.09, päivitetty 28.1.2022 klo 8.46
   Aihealue: