Kulutus ja tuotanto

Osio sisältää tietoa kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksista ja keinoista hallita niitä. Tieto on tuotettu erityisesti toiminnanharjoittajia ja viranomaisia varten.

Suomen ympäristökeskuksen tiedotteita ja uutisia

Näytteenottoa Vantaanjoesta.jpg

Itämeren lääkeainepäästöjen pienentäminen vaatii toimenpiteiden yhdistelmän

21.6.2021
Itämereen päätyvien lääkeainepäästöjen vähentäminen vaatii monien eri toimenpiteiden yhdistelmää. EU:n rahoittaman CWPharma-hanke ehdottaa mm. tiedotuskampanjoita ja jätevedenpuhdistuksen parantamista koko Itämeren alueella. Hanke selvitti lääkeaineiden pitoisuuksia ympäristössä, tunnisti ympäristön kannalta haitallisimpia lääkeaineita ja tuotti suosituksia päästöjen vähentämiseksi. Tarkastelluista 75 lääkeaineesta 12 todettiin riskiyhdisteiksi.
Siirry SYKEn ajakohtaisiin

Muita sivustoja

Cirkwaste. Materiaalitkiertoon tunnus.

Materiaalitkiertoon.fi on kohtaamispaikka kiertotaloudesta kiinnostuneille. Sivusto esittelee kiertotalouden, kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden ajankohtaisia asioita sekä kertoo Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeen tuloksista ja toiminnasta.

Julkaistu 27.9.2018 klo 8.44, päivitetty 1.10.2020 klo 14.09