Louhikon Korsika Oy, sikalatoimintojen rakentamishanke, Seinäjoki

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan uuden lihasikalayksikön rakentamista Seinäjoelle. Nykyisin sikatilakokonaisuuteen kuuluvat Latvalan Maatila Oy ja Louhikon Sikako Oy. Latvalan Maatila Oy:n sikalassa on luvitettu paikat 791 emakolle porsaineen, 251 siitossikaa ja 6 karjua. Latvalan Maatila Oy:n sikaloita ovat emakkosikala välikasvatuspaikkoineen sekä uudempi välikasvattamo. Louhikon Sikako Oy:n sikalassa on 3000 lihasikapaikkaa. Suunniteltu rakentamiskiinteistö sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle Valtatiestä 18, noin 11 kilometrin päähän Seinäjoen kaupungin ja Ylistaron keskustan taajamista.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

  • Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta, jolloin Louhikon Korsika Oy:n lihasikalaa ei rakenneta. Latvalan Maatila Oy ja Louhikon Sikako Oy jatkavat toimintaansa normaalisti.
  • Vaihtoehto 1. Alueelle perustetaan Louhikon Korsika Oy:n 3 000 lihasian sikala. Alueella toimivat jo Louhikon Sikako Oy ja Latvalan Maatila Oy. Alueen lihasikojen lukumäärä nousisi yhteensä 6 000 sikaan ja emakkojen määrä 1000:een porsaineen.
  • Vaihtoehto 2. Alueelle perustetaan yhteensä 9 000 uutta lihasikapaikkaa nykytilanteeseen nähden. Lihasikojen yhteismääräksi tulisi 12 000 lihasikaa, emakkosikalaa laajennetaan ja emakkojen määräksi 2000 porsaineen ja välikasvattamoa laajennettaisiin yhteensä 7860 paikkaiseksi.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 2.4.2015 klo 14.06, päivitetty 22.5.2019 klo 13.28