Länsi-Toholammin tuulipuisto, Toholampi

Hankkeen kuvaus

Länsi-Toholammin tuulipuiston hankealue sijaitsee Toholammin kunnan länsiosassa, lähimmillään vajaan 4 kilometrin etäisyydellä Toholammin keskustasta lounaaseen. Hankkeesta on toteutettu YVA-menettely vuosina 2012-2015. Nyt vireillä oleva hanke koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen hankevaihtoehto eli 25 voimalaa, joiden lapapituus on 65 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 3 MW (yht. 75 MW).
 • Vaihtoehto 0+ (VE0+): 25 voimalaa osayleiskaavan sijoituspaikoilla, joiden lapapituus on enintään 85 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho enintään 5,88 MW (yht. 146,9 MW).
 • Vaihtoehto 1 (VE1): 25 voimalaa osayleiskaavan sijoituspaikoilla, joiden lapapituus on enintään 100 metriä, kokonaiskorkeus enintään 270 metriä ja maksimiteho enintään 8 MW (yht. 200 MW).

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

Länsi-Toholammin tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapelein ja kahdella tuulipuiston sisäisellä sähköasemalla. Siirto valtakunnan verkkoon toteutettaisiin joko Toholampi-Lestijärven tuulipuiston kautta itään Fingridin Uusnivalan sähköasemalle (Nivala) tai etelään Lesti-järven koontiasemalle.

 • Vaihtoehto 1 (VE1): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 400 kV jännitteisinä.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 110 kV jännitteisinä.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 20.1.-18.2.2021 luettavissa:

 • Toholammin kunta, Lampintie 5, Toholampi
 • Lestijärven kunta, Lestintie 39, Lestijärvi
 • Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, Reisjärvi
 • Sievin kunta, Haikolantie 16, Sievi
 • Kokkolan kaupunki, Kauppatori 5, Kokkola
 • Nivalan kaupunki, Kalliontie 15, Nivala

Arviointiohjelman paperiversio on 2.3.-31.3.2021 luettavissa:

 • Halsuan kunta, Kauppisentie 5, Halsua

Yleisötilaisuus

Koronavirustilanteen vuoksi arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin sähköisesti 1.2.2021 klo 17.00-19.00.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 18.2.2021 (Halsua 31.3.2021) osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi  tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/367/2020.

Julkaistu 14.1.2021 klo 10.38, päivitetty 26.4.2021 klo 11.09